Po Jej Stronie

Jak to się dzieje, że w Polsce pod dyktaturą ultrakonserwatystów jeszcze trzymamy się na powierzchni? Nadzieję na odbudowę demokracji i godne życie dają świadome obywatelki i świadomi obywatele, aktywistki i aktywiści, niezależne organizacje pozarządowe i wreszcie samorządy.

To właśnie samorządowczynie i samorządowcy oddolnie podchwytują i wspierają cenne inicjatywy, dbają o małe ojczyzny mimo uporczywego deprecjonowania ich i spychania na margines przez władze.

Uruchamiając projekt „Po jej stronie. Samorząd przyjazny kobietom” postanowiłyśmy sprawdzić, ile mamy proobywatelskich samorządów, jak potrzeby kobiet zrealizowane są w dużych ośrodkach i jak ich sytuacja wygląda w mniejszych miastach, powiatach i gminach. W ankietach rozesłanych do wszystkich jednostek terytorialnych w Polsce zapytałyśmy m.in.: jak wspieracie kobiety? Jakie projekty i programy realizujecie? Jakie działania planujecie?

Gala wieńcząca projekt to okazja do spotkania i wymiany doświadczeń (w formie paneli) dla przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, członkiń rad kobiet i rad równego traktowania, aktywistek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz organizacji wspierających walkę o wolności obywatelskie. Chcemy puszczać w obieg dobre praktyki, takie jak zwiększanie miejsc w żłobkach, refundowanie in vitro lub szczepień przeciwko HPV, przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu, parytety w obsadzaniu kadr kierowniczych w jednostkach samorządowych czy wprowadzanie nazw oddających hołd kobietom w przestrzeni publicznej.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Gazetą Wyborczą oraz Europejskim Centrum Solidarności.