Dane fundacji

DANE REJESTROWE

Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet

ul. Powstańców Śląskich 220/4
53-140 Wrocław

NIP: 8961586465
KRS: 0000784372
REGON: 383288642

ZARZĄD FUNDACJI

Marta Lempart – prezeska fundacji
Natalia Pancewicz – wiceprezeska fundacji
Agnieszka Czerederecka – członkini zarządu
Anna Styrańczak – członkini zarządu
Hanna Kustra – członkini zarządu
Zofia Szozda – członkini zarządu

RACHUNKI BANKOWE

Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet
ul. Powstańców Śląskich 220/4
53-140 Wrocław

Konto Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet:
(mBank S.A.)
88 1140 2004 0000 3802 8091 4461
z dopiskiem „darowizna na Strajk Kobiet”
Konto dla wpłat w euro:
53 1140 2004 0000 3412 1251 4636
Konto dla wpłat w dolarach:
48 1140 2004 0000 3612 1251 4628
Wsparcie przez Tpay:
81 1140 2004 0000 3402 8096 0858