Szkoła Przyjazna Miesiączce

Mówimy NIE dyskryminacji osób menstruujących, wykluczeniu i ubóstwu menstruacyjnemu. Dlatego ruszamy do szkół z programem Szkoła Przyjazna Miesiączce. Kierujemy go do placówek w całej Polsce, a ściślej ‒ do uczennic i uczniów. W ramach projektu w szkolnych toaletach powstają punkty pomocy okresowej czyli szafki lub skrzyneczki z ogólnodostępnymi, bezpłatnymi tamponami i podpaskami. Dorota Łoboda

Po co to robimy? By obalić stygmatyzujące mity i złe nawyki, propagować wiedzę, no i przede wszystkim ‒ by pomagać, a pomagając dać impuls do nadrobienia niepojętego, wielkiego systemowego zaniedbania.

Dlaczego to robimy? Bo walczymy o godne życie. Podpisujemy się pod słowami Shony Robison, szkockiej sekretarz do spraw sprawiedliwości społecznej: „dostęp do bezpłatnych produktów menstruacyjnych ma fundamentalne znaczenie dla równości i godności”.

Żądamy, by Polska poszła za przykładem Szkocji i wprowadziła prawo, które zagwarantowałoby podstawowe środki higieny menstruacyjnej w publicznych toaletach, wyposażenie w XXI wieku tak samo niezbędne do życia, jak papier i mydło. Żądamy rzetelnej edukacji w szkołach i równouprawnienia na jego najbardziej podstawowym poziomie.

Program Szkoła Przyjazna Miesiączce powstał w ramach inkubatora Włącznik Innowacji Społecznyc” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.