prawa osób LGBTQ+

Żądamy wszystkich wolności obywatelskich, w tym prawa do małżeństw i zakładania rodzin oraz pełnego dostępu do nowoczesnej opieki zdrowotnej, dla osób LGBT+. Żądamy rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej i standardów życia publicznego uwzględniających obecność i potrzeby LGBT+.

Protestujemy przeciw niekonstytucyjnym homofobicznym uchwałom podejmowanym przez samorządy, niezgodnym nie tylko z najważniejszym polskim aktem prawnym, ale także z prawem międzynarodowym. Wzywamy samorządowczynie i samorządowców, polityczki i polityków, organizacje pozarządowe oraz obywateli i obywatelki ‒ wszystkich, dla których ważne są równość i godność każdego człowieka ‒ do sprzeciwiania się inicjatywom ustawodawczym prowadzącym do ustawowej dyskryminacji określonych grup społecznych.

Nie ma pełni praw kobiet bez pełni praw człowieka, dlatego jesteśmy po tęczowej stronie mocy! Chcemy Polski dla wszystkich, bezpiecznej, prorodzinnej, nowoczesnej. Ostro sprzeciwiamy się homofobii i transfobii, mówimy NIE wszelkiemu wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną. Żądamy systemowego ścigania i karania przestępstw z nienawiści.

Jesteśmy różne i różni. Chcemy być równe i równi. Od kiedy Ogólnopolski Strajk Kobiet walczy o dobro każdej i każdego z nas, tęczowe flagi powiewają tuż obok naszych flag strajkowych. Jesteśmy razem na marszach równości i na tęczowych paradach, współorganizujemy je w całej Polsce. Przekazujemy na to środki i włączamy się nieustannie w walkę w ramach sojuszu tęczy i strajku.