legalna aborcja

Legalna, darmowa, bezpieczna aborcja to jeden z głównych postulatów uczestniczek i uczestników protestów, które w Polsce trwają od jesieni 2016 roku. W październiku 2020 roku, po ogłoszeniu całkowitego zakazu aborcji przez nielegalnie działający Trybunał Konstytucyjny w jego zmienionym politycznym składzie, protesty te przybrały na sile. Demonstracje buntu przeciw terrorowi reprodukcyjnemu wracają na ulice w różnej formie za każdym razem, kiedy świat dowiaduje się o kolejnej śmiertelnej ofierze terroru reprodukcyjnego.

O legalizację aborcji walczymy nie tylko na ulicach i w cyberprzestrzeni. Wzmacniamy działania aktywistek aborcyjnych, wspieramy obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. Pod ostatnim takim projektem ‒ „Legalna Aborcja. Bez Kompromisów”, który Marta Lempart i Natalia Broniarczyk w czerwcu 2022 roku przedstawiły w Sejmie ‒ zebrałyśmy ponad 200 tysięcy podpisów poparcia.

Efekty? Parlament Europejski w 2021 roku uznał aborcję za prawo człowieka. Wytyczne WHO z 9 marca 2022 roku zalecają usunięcie barier politycznych dla bezpiecznej aborcji (takich jak kryminalizacja). W Polsce aborcja przestała być tematem tabu, poparcie dla legalizacji prawa do podstawowego zabiegu medycznego, jakim jest przerwanie ciaży, z 37% w 2016 roku wzrosło do 70%. Podejście do liberalizacji prawa aborcyjnego zmienił też elektorat partii: wśród wyborczyń i wyborców Lewicy to już 97%, KO ‒ 95%, Polska 2050 ‒ 84%.

O legalną, wolną od cierpienia i upokorzeń aborcję będziemy walczyć do skutku.