Koleżanki Sąsiadki

Koleżanki Sąsiadki ‒ autorski antyprzemocowy projekt Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, siostrzana sieć wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Działamy w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Uczestniczki projektu – „latarniczki” – w swoich lokalnych środowiskach pełnią „ostry dyżur”, gotowe na to, by pomagać tym, które dotknęła przemoc domowa, przemoc wojenna, agresja, zmagające się z kryzysem osobistym. Wiedzę zdobywamy szkoląc się u fachowczyń: psycholożek, certyfikowanych psychoterapeutek i coucherek, pracownic socjalnych, prawniczek. Spotykamy się online w systemie akademickim od października 2021 roku.

Dlaczego to robimy? Według statystyk, co roku w Polsce ok. 100 tysięcy osób pada ofiarą przemocy w rodzinie – to jedynie przypadki, które swoją sytuację zgłosiły wymiarowi sprawiedliwości.

Ile jest ich faktycznie? Według pomocowych organizacji kobiecych, 800 tysięcy rocznie. Instytucje państwowe powołane do tego, by wspierać osoby doświadczające przemocy, są nieskuteczne lub przytłoczone skalą zjawiska.

– Tekturowe państwo nie daje nam bezpieczeństwa. Przepisy to atrapy, a ich wdrażanie jest nieudolne. W czasach, kiedy zagrożone są gwarancje bezpieczeństwa takie jak Konwencja Stambulska, musimy sobie radzić same – mówi Agnieszka Czerederecka z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, autorka i koordynatorka projektu.

Projekt Koleżanki Sąsiadki jest finansowany z grantu IPPF European Network oraz dzięki wsparciu Die Tageszeitung, jego Abonentek i Abonentów. Realizujemy go we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka oraz psycholożkami i prawniczkami niezależnymi.