Po wolność sumienia i świeckie państwo, a co za tym idzie – po świecką szkołę, likwidację przywilejów kościoła i jawność jego majątku, bezstronność religijną i światopoglądową państwa.
Bożena Przyłuska

Po wolność sumienia i świeckie państwo, a co za tym idzie – po świecką szkołę, likwidację przywilejów kościoła i jawność jego majątku, bezstronność religijną i światopoglądową państwa.
Bożena Przyłuska

Świeckie państwo TERAZ

Ogólnopolski Strajk Kobiet jest ruchem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji, faszyzacji, indoktrynacji i dyskryminacji, której doświadczają w szczególności kobiety, społeczność LGBT, dzieci i młodzież w polskiej szkole, a także wszystkie osoby nieidentyfikujące się z Kościołem katolickim: #ŚwieckiePaństwo TERAZ!

‒ Rozdział kościoła od państwa jest dziś w Polsce wyłącznie deklaratywny i pozorny, a koszty tej sytuacji ponoszą ludzie – kobiety umierające na oddziałach położniczych, dzieci dyskryminowane w szkołach z powodu nieuczęszczania na religię, osoby niepłodne, które chciałyby zostać rodzicami, pary jednopłciowe, którym odmawia się prawa do legalizacji związku, rodzicielstwa, dziedziczenia czy nawet odwiedzin w szpitalu, nastolatki zachodzące w ciążę z powodu braku edukacji seksualnej, dzieci homoseksualne i transpłciowe popełniające samobójstwa. Klerykalizacja prawa i życia publicznego szkodzi, niszczy i zabija. ‒ mówi Bożena Przyłuska, aktywistka na rzecz rozdziału kościoła od państwa, obrończyni praw człowieka z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Prezeska stowarzyszenia Kongres Świeckości.

bożena przyłuska

Nasze żądania:

Świeckie państwo TERAZ!

Kościół katolicki to jeden ze związków wyznaniowych działających na terenie Polski, nie zaś partner rządu Rzeczypospolitej, ani tym bardziej państwo w państwie. Jako demokratki i demokraci sprzeciwiamy się uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym.

Art. 1 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest naszym dobrem wspólnym. Jest więc także dobrem obywatelek i obywateli nieidentyfikujących się z żadnym wyznaniem, a także identyfikujących się z wyznaniami innymi niż katolicyzm. Na równych prawach.

Zgodnie z art. 25 Konstytucji, władze Rzeczypospolitej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Zaś w świetle art. 10 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Władzom publicznym nie wolno więc angażować się w zaspakajanie roszczeń żadnego związku wyznaniowego, ani jego fanatycznych wyznawców. Władze nie mogą także narzucać całemu społeczeństwu wybranego systemu wartości, ani przyzwalać na utożsamianie polskości z jednym wyznaniem.

Jak to zrobić?

Dziś władze Rzeczypospolitej łamią tę zasadę w wielu sferach życia publicznego.

Po wyborach to musi się zmienić!

Jeśli też tak uważasz, podpisz apel #ŚwieckiePaństwoTeraz:

bożena przyluska