O AKCJI

Precz z tzw. klauzulą sumienia! Sprzeciwiamy się wykonywaniu zawodu przez lekarzy, którzy ponad dobro pacjentek i pacjentów stawiają prywatne wierzenia religijne!

Zachęcamy do odwiedzania profili FB placówek zatrudniających lekarzy bez sumienia oraz serwisy prowadzące rankingi ocen lekarzy (jak np. znanylekarz.pl) – wszyscy i wszystkie mamy prawo wiedzieć, kto wyznaje, zamiast leczyć!
Pokażmy nasz sprzeciw! Napiszmy, co o tym myślimy! Przerwijmy religijną okupację naszych szpitali, przychodni i klinik! Lekarze do leczenia, religia do kościołów!

Nie chodzi tylko o ministra zdrowia, który bezczelnie kłamie, że „pigułka po” jest środkiem wczesnoporonnym (jest to środek antykoncepcyjny). Nie chodzi tylko o tych lekarzy, którzy bezczelnie kłamią, że wypisanie recepty na jakąkolwiek antykoncepcję jest „udzieleniem świadczenia leczniczego” i dlatego jest objęte tzw. klauzulą sumienia.

Chodzi o WSZYSTKICH LEKARZY, którzy bezczelnie i jawnie mają w pogardzie prawa pacjentek i pacjentów oraz swoje obowiązki, bo ważniejsze dla nich jest prywatne widzimisię, nazywane szumnie i kłamliwie „katolickim sumieniem”. Tych, którzy podpisali „Deklarację Wiary Lekarzy Katolickich”, przyznając się i zobowiązując do łamania prawa, tych, którzy powołują się na „klauzulę sumienia”, i wszystkich innych, którzy zamiast przysięgi Hipokratesa wyznają zasadę wyższości religiii nad życiem, zdrowiem, dobrem i prawami pacjentki lub pacjenta.

Chodzi o wszystkich LEKARZY BEZ SUMIENIA, którzy powinni się przekwalifikować na księży i nigdy i nigdzie nie powinni być dopuszczeni do praktykowania medycyny. Wiedza, nie wiara! Medycyna, nie religia!