MANIFEST

Nienawiść zabija. Zabija kobiety, dzieci, zwierzęta, przyrodę, ludzi innych, młodszych, starszych, z niepełnosprawnościami, gejów, lesbijki, migrantki i uchodźców. Nienawiść poniża, zastrasza i bije. W domach, w szkołach, w instytucjach. Na ulicy, w mediach, w internecie.

Mówimy temu NIE. Mówimy temu STOP.

8 marca, dzień III Międzynarodowego Strajku Kobiet, odbywającego się w 60 krajach świata, nasz dzień, obwołujemy w Polsce dniem przeciw nienawiści i pogardzie wobec kobiet. Przeciw nienawiści i okrucieństwu wobec dzieci. Przeciw nienawiści i nieludzkiemu traktowaniu zwierząt. Przeciw nienawiści i bezmyślności wobec przyrody. Przeciw nienawiści do człowieka – innego, młodszego, starszego, z niepełnosprawnością, osoby LGBT+, migranta/ migrantki, uchodźczyni/ uchodźcy.

My, kobiety – na pierwszej linii walki o normalność.
My, kobiety – dumne i wolne od strachu.
My, kobiety – przeciw prawicowemu populizmowi.
My, kobiety – przeciw neonazizmowi i neofaszyzmowi.
My, kobiety – przeciw fanatyzmowi religijnemu.
My, kobiety – przeciw nienawiści.

Co robimy? Działamy i zmieniamy rzeczywistość. Z nienawistnej na taką, jaka być powinna.

DZIAŁAMY W SAMORZĄDZIE. ŻĄDAMY I EGZEKWUJEMY!
W 30 miastach w Polsce zbieramy podpisy i/ lub składamy nasze postulaty u władz samorządowych, żądając przeciwdziałania nienawiści i ochronie przed jej skutkami. Jak?
– przez rzetelne i adekwatne wsparcie organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy, w tym domowej poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia lokalowego i finansowego
– przez odpowiednią edukację antydyskryminacyjną i równościową w szkołach, chroniącą uczniów i uczennice przed nienawiścią, nietolerancją i wynikającymi z nich z prześladowaniami, pobiciami, samobójstwami wśród młodzieży
– przez zapewnienie faktycznej świeckości szkół i przestrzeganie praw uczniów i uczennic nieuczęszczających na zajęcia religii katolickiej (koniec z przymusowymi obrzędami religijnymi na terenie szkoły i w godzinach pracy szkoły)
– przez zapewnienie nam najbardziej osobistych praw, które krok po kroku odbiera nam nienawidząca kobiet, rządząca obecnie religijna prawica – dofinansowania procedur in vitro i gabinetów ginekologicznych, w których będą pracować prawdziwi lekarze, a nie fanatycy religijni, którzy prawa pacjenta mają za nic

MIASTA SĄ NASZE!
Byłyśmy, jesteśmy i będziemy i nie zgadzamy się na to, żeby kobiety były niewidzialne.
W stolicy Warszawski Strajk Kobiet dołącza do żądania Teatru Powszechnego przemianowania Ronda Romana Dmowskiego w Warszawie na Rondo Praw Kobiet – i tam organizuje Disco Przeciw Nienawiści. W miejscu, które jest symbolem narodowej i stołecznej hańby, kapitulacji państwa i samorządu, na stołecznym rondzie bezkarności łamiących masowo prawo neofaszystów i neonazistów. Ono musi zostać odzyskane dla nas wszystkich – i przestać upamiętniać to, co w nas najgorsze, a zacząć to, co najlepsze – siłę i walkę kobiet stających odważnie przeciw złu. Nie tylko w Warszawie, nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie.
W Bielsku – Białej lokalna grupa strajkowa poprowadzi przez miasto Drogę Kobiet – u której finału znajdzie się wręczenie prezydentowi miasta żądania uhonorowania wybitnych kobiet nazwami miejskich rond, placów i skwerów oraz powołania miejskiej Rady Kobiet. Bo już czas. Najwyższy. W Bielsku Białej i nie tylko!
Dlatego 8 marca, w dzień Międzynarodowego Strajku Kobiet, spotykamy się, debatujemy, podpisujemy, pikietujemy, maszerujemy, manifujemy, tańczymy, jesteśmy. Od Wrocławia po Giżycko, od Świnoujścia po Bielsko -Białą. Przeciw nienawiści. Od zawsze. Aż do skutku.

Dołącz do nas! Lista, mapa i kontakty na wydarzeniu #8M! —> KOBIETY PRZECIW NIENAWIŚCI