LOOMIO!

STRONA GŁÓWNA LOOMIO

Ogólnopolski Strajk Kobiet uporządkował głosy ulicy z protestów po decyzji, która zapadła 22 października w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej w 14-ście obszarów tematycznych. Do każdego obszaru Rada Konsultacyjna przy OSK, złożona z ekspertów i ekspertek, zaproponowała rozwiązania oparte na głosach ludzi, m. in. z mediów społecznościowych.
Teraz dyskusję merytoryczną nad rozwiązaniami problemów, które funduje nam PiS przeniosłyśmy do internetu, na platformę partycypacyjną loomio.org/osk, która była już wykorzystywana do budowania społeczeństwa obywatelskiego w ponad 100 krajach. Udało nam się stworzyć wersję polską i teraz zapraszamy do odnoszenia się tam do rozwiązań wypracowanych przez Radę i do proponowania nowych. Robimy to, czego boi się nasz rząd – rozmawiamy z ludźmi, by naprawić ten kraj. By stał się krajem dla ludzi.
Obecnie na loomio znajdują się rozwiązania problemów z zakresu praw kobiet, edukacji, klimatu, rynku pracy i świeckiego państwa – można nad nimi pracować do 15 stycznia. Potem OSK wrzuci następną porcję materiału, którą wypuści po swojej analizie Rada Konsultacyjna (dot. zdrowia, psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, osób LGBTQ+, osób z niepełnosprawnościami, kultury, praworządności, zwierząt, no pasarán, czyli defaszyzacji, propagandy i mediów).
Przedstawione rozwiązania można szybko wprowadzić w życie, bo zależą od nas, od samorządów, od szkół – często nie wymagają działań rządu. Potem Rada zainicjuje drugi etap prac, czyli rozwiązania długoterminowe, dotyczące przeważnie inicjatyw legislacyjnych do wprowadzenia w czasie, gdy PiS stanie się już przeszłością. Wtedy żaden polityk nie będzie mógł kłamać, że nie wie, czego chcą ludzie. A ludzie poczują moc sprawczą i rozliczą każdego polityka, która będzie chciał realizować program partii, a nie ludzi.
Rewolucja odbywa się nie tylko na ulicach, ma miejsce także w naszych sercach i głowach.
To drugi etap naszej wspólnej rewolucji, która ma doprowadzić do naprawy państwa.