Kontakt

Marta Lempart: inicjatorka i liderka Strajku (wsparcie komitetów lokalnych, kontakty z koordynatorkami lokalnymi) – marta.lempart.osk@gmail.com

Natalia Pancewicz: koordynatorka główna (kontakty z podmiotami zewnętrznymi, nawiązywanie współpracy, sprawy bieżące) – czarnyponiedzialek2016@gmail.com

Media: czarnyponiedzialekmedia@gmail.com
Zgłoszenia i wsparcie wydarzeń lokalnych: lokalne.osk@gmail.com
Współpraca z organizacjami i partiami na poziomie ogólnopolskim: organizacje.osk@gmail.com


wydarzenie_fb_pl_parasolka-1