Z myślą o:
– uczestniczkach i uczestnikach protestów stykających się z przemocą policyjną
– aktywistkach i aktywistach doświadczających represji, stresu, wypalenia
uruchamiamy Psychopogotowie
Wyślij sms pod nr 511 345 740
W ciągu 48h uzyskasz nieodpłatne wsparcie psychoterapeutyczne.