Masz nagrania z zatrzymań? Prześlij je na adres mailowy nagrania-antyrep@riseup.net. Jeśli to możliwe, podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zatrzymania m.in.:
– datę
– miejsce
– imię i nazwisko osoby zatrzymanej
Zbieramy dowody!