Strajk Kobiet na Kongresie Kobiet! Dlaczego? Bo ALERT DLA PRAW KOBIET!

Zbieramy się, organizujemy się, jedziemy na:
👉spotkanie STRAJKU KOBIET – spotykamy się, poznajemy, knujemy (dokładna data, godzina, sala – już wkrótce)
👉stoisko informacyjne STRAJKU KOBIET – niech nas zobaczą kobiety, które jeszcze nas nie znają!

Rejestracja tutaj 👉https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/register-user/kongresy_kobiet/ix_kongres_kobiet/rejestracja

Od organizatorek:

„Spotkamy się w Poznaniu 9 i 10 września, by dyskutować o tym, co zrobić, aby Polska stała się lepsza i bardziej sprawiedliwa. By była krajem, w którym kobiety i mężczyźni cieszą się wolnością, równymi prawami i szansami, a dzieci żyją bezpiecznie i kolorowo. Będziemy się też zastanawiać, jak obronić demokrację i państwo prawa przed zagrożeniami autorytaryzmu i populizmu, jak obronić i wzmocnić prawa i wolności kobiet. Bo ogłaszamy „Alert dla praw kobiet” – to hasło tegorocznego Kongresu.
Na IX Kongresie będzie można słuchać wykładów, dyskutować, brać udział w warsztatach, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć koalicje, wspierać się i budować sieć znajomości, przyjaźni, solidarności, wsparcia. Będzie można zwiedzać Park Kobiet, korzystać z bogatej oferty kulturowej.
Oferujemy kilkanaście CENTRÓW TEMATYCZNYCH (panele, dyskusje, warsztaty), poświęconych sprawom polityki międzynarodowej, polityki wewnętrznej, ruchom oporu, kwestiom ekologicznym, wychowawczym, ekonomicznym i zdrowotnym (zajmiemy się uzależnieniami i depresjami). Będziemy rozmawiały o ekoterroryzmie (w wykonaniu rządu) i ekofeminizmie (m.in. o filmie „Pokot” Agnieszki Holland), będziemy zastanawiały się nad przyszłością Czarnego Protestu i innych ruchów w obronie praw kobiet.
Jak zawsze, wśród tematów znajdą się sprawy edukacji (jej tegorocznej deformy i niejasnej przyszłości szkoły), sprawy seniorów oraz sprawy kultury, bo Poznań jest miastem wolnej, wspaniałej kultury. Nie zabraknie też szczerej debaty o niepełnosprawności, na którą zapraszają organizujące Centrum pod hasłem „Chcemy całego życia” osoby z niepełnosprawnością i ich bliscy.
Ponieważ zbliżają się wybory samorządowe, będziemy zachęcać do brania w nich udziału (bo samorząd bez kobiet to mniej niż pół samorządu), będziemy snuć plany o przyszłości Polski i Europy, diagnozować rynki pracy, innowacyjność gospodarki i prekariat kobiet (jak również to, co nam dało 500 plus).
W CENTRUM ŻYCIA zajmiemy się problemami związanymi z macierzyństwem, opieką okołoporodową, edukacją seksualną i wychowaniem trudnych dzieci.
W CENTRUM MEDIALNYM przedstawimy wyniki rocznego monitoringu mediów przeprowadzonego pod kątem równości (to znaczy nierówności) płci. Będziemy też mówić o języku polityki i języku nienawiści, który zalewa media społecznościowe i sferę publiczną.
W CENTRUM GRRRLPOWER młode feministki przedstawią nam swoją wizję świata, a w CENTRUM DUCHOWYM wszystkich chętnych ukoi i wzmocni Ewa Woydyłło i inne psycholożki.”

Do zobaczenia w Poznaniu!