Posłowie i senatorowie odpoczywają, większość Polek i Polaków korzysta z upalnego sierpnia, jednak członkowie Komitetu Obywatelskiego „Wokół Flagi” (Koalicja Prodemokratyczna) nie mają wakacji.

We wtorek, 8 sierpnia, pod siedzibą Urzędu Rady Ministrów, Protest Kobiet publicznie odczytał swój szósty i ostatni list do premier Beaty Szydło. Dotychczasowe listy miały formę szczegółowych pytań o przyczyny wprowadzanych przez rząd ustaw oraz wezwania do debaty publicznej. Ten ostatni zawierał żądania powrotu do państwa prawa, bez którego legalność obecnej władzy jest wątpliwa. Stawiając te warunki autorki listu zadały jedno pytanie: Czy skorzysta Pani z ostatniej szansy na podjęcie dialogu społecznego? W liście przypomniano także, że projekty regulacji ograniczających prawa kobiet zbieżne są z obowiązującymi w reżimach Hitlera, Stalina i Ceausescu. Uczestnicy/czki wydarzenia utworzyli/ły kordon, symbolizujący ochronę obywateli/lek przed opresyjną władzą.

W czwartek, 10 sierpnia, odbył się kolejny protest obywatelski przeciwko cyklicznemu seansowi łamania prawa, wykorzystywania tragicznej katastrofy do celów politycznych oraz nadużywania symboliki religijnej, znanemu pod nazwą „miesięcznicy smoleńskiej”. Na potrzeby tego partyjnego eventu po raz kolejny ogrodzono metalowymi barierkami główną ulicę miasta (tym razem już 9.08 po południu), pozostawiając dla przechodniów jedynie wąski fragment chodnika. Tak spreparowana przestrzeń stwarzała duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, jednak komfort coraz szczelniej izolowanego Jarosława Kaczyńskiego i tym razem okazał się dobrem najwyższym. Obywatele RP i inne organizacje wolnościowe podjęły na Placu Zamkowym działania o charakterze pokojowej pikiety. W czasie, gdy prezes Kaczyński wraz z otoczeniem uczestniczył w mszy w Katedrze, pod Kolumną Zygmunta przemawiały w obronie prawa m. in. przedstawicielki Strajku Kobiet oraz najmłodsze pokolenie demokratycznej Polski. Policja podjęła próbę zarekwirowania sprzętu nagłośnieniowego. Przemarsz uczestników „miesięcznicy” nie napotkał żadnych utrudnień. Maszerujących powitała cisza ze strony kontrmanifestantów. Policji nie udało się, mimo licznych prób, zasłonić ani odebrać transparentu z napisem „Zdradziłeś Polskę i brata”, nie udało się również skłonić protestujących do opuszczenia rąk spętanych łańcuchami. Godny i spokojny charakter protestu zaskoczył zarówno uczestników „miesięcznicy”, szermujących inwektywami w naszym kierunku, jak i policję, która szybko podjęła działania mające znamiona prowokacji. Już po zakończeniu obchodów „miesięcznicy” legitymowano i spisywano przypadkowo wyciągane z tłumu osoby. Funkcjonariusze nagminnie łamali procedury, odmawiając podania swoich danych oraz powodu legitymowania. Część uczestników pikiety próbujących wydostać się z Krakowskiego Przedmieścia zatrzymano pod pretekstem „kontroli pirotechnicznej” i otoczono kordonem. W przypadku większości z nich procedury legitymowania dokonywano wewnątrz radiowozów. Bez podania powodu zatrzymania, z Placu Zamkowego wywieziono dwóch Obywateli RP. Blokada, jaką utworzyli protestujący, aby nie dopuścić do tego bezprawnego uprowadzenia, została zaatakowana przez znaczne siły policji. Uczestnicy blokady byli szarpani, wleczeni po ziemi, uderzani, kopani. Działania te rzecznik prasowy KSP określił następnego dnia jako „niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo”. Większość mediów niepodlegających kontroli PiS niestety podzieliła tę narrację, po raz kolejny powtarzając frazę o „przepychankach z policją”. Dwaj zatrzymani Obywatele RP, którzy na polecenie policji zarówno okazali swoje dokumenty, jak i rzeczy do przeszukania, kilka godzin byli przetrzymywani: jeden w radiowozie, drugi w komisariacie przy ul. Dzielnej; zostali wypuszczeni około północy.

Wielu/e koalicjantów/tek aktywnie uczestniczy w zbieraniu podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety. Nowy projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie mówi m.in. o rzetelnej edukacji seksualnej, pełnym dostępie do antykoncepcji, w tym awaryjnej, dostępie do badań i zabiegów niezależnie od sytuacji ekonomicznej kobiety, gwarancji dostępu do świadczeń niezależnie od tzw. klauzuli sumienia, zakazu terroryzowania kobiet drastycznymi bannerami w pobliżu szpitali, traktowaniu kobiet i ich decyzji z szacunkiem i powagą. Podpisy zbierane są w ponad 60 miastach i miasteczkach, od Zgorzelca po Zajęczniki. W projekt włączyli/ły się również Polacy/Polki mieszkający/e w Berlinie, którzy zbierają podpisy w pięciu stałych miejscach. Akcja zbierania podpisów jest znakomitym przykładem wspólnego działania licznych organizacji i ruchów społecznych. Lokalne inicjatywy skutecznie jednoczą siły na rzecz praw kobiet. Przypominamy, że właśnie obszar praw kobiet uznany został przez Komitet Obywatelski „Wokół Flagi” za jeden z najbardziej newralgicznych i wymagających pilnej ochrony.

Koalicjanci/tki pamiętają o ofiarach Powstania Warszawskiego. Aktywistki kolektywu „Czarne Szmaty” 1 sierpnia zainicjowały akcję „Polki Walczące”, przypominając, że symbole narodowe są dobrem wspólnym i sprzeciwiając się zawłaszczaniu ich przez skrajną prawicę. Akcja ta jest z jednej strony upomnieniem się o kobiece narracje – herstorie – dotyczące Powstania, będące zarówno głosem powstanek, jak i kobiet cywilnych pozostających w powstańczej Warszawie. Z drugiej zaś, współczesnej strony jest sprzeciwem wobec podwójnych standardów, które przyzwalają na komercyjne, często niegodne wykorzystanie symbolu „Polski Walczącej”, penalizują zaś jej sfeminizowaną wersję, użytą w kontekście walki o prawa kobiet. Znak „Polka Walcząca” pojawiać się będzie w Warszawie w różnych miejscach przez cały sierpień. W niedzielę 13 sierpnia, przy ul. Kilińskiego 3, ODnowa zorganizowała „Czuwanie przy Nieobecnych” – wydarzenie literacko-muzyczne poświęcone pamięci ofiar niemieckiego czołgu-pułapki, w którego eksplozji zginęło ponad 300 osób, w większości cywili.

Nie ustaje zaangażowanie naszych koalicjantów/ek w obronę Puszczy Białowieskiej. W niedzielę ,13 sierpnia, odbył się tam kolejny obywatelski spacer. We wtorek (15 sierpnia), w święto Wojska Polskiego, podjęte zostaną działania będące sprzeciwem wobec kolejnego zawłaszczenia Warszawy przez organizacje narodowców – tym razem Młodzież Wszechpolską, która planuje w tym dniu defiladę przez centrum stolicy.