W Komitecie Obywatelskim „Wokół Flagi” (Koalicja Prodemokratyczna) kończymy tydzień intensywnej pracy, której kierunki wyznaczyliśmy podczas ostatniej, sobotniej narady jednoczącej różnorodne środowiska (partie polityczne, organizacje pozarządowe, ruchy wolnościowe) Angażowaliśmy się w działania poszczególnych koalicjantów, wzmacniając je i upowszechniając. Oto wybrane przedsięwzięcia.

We wtorek, 1 sierpnia, Obywatele RP, wspierani m .in. przez przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Demokratycznej RP i Obywateli Solidarnie w Akcji zorganizowali pikietę Zhańbiona Warszawa, będącą wyrazem sprzeciwu wobec postępującej faszyzacji życia publicznego w Polsce. Pikieta miała miejsce na placu Krasińskich, gdzie kończyły swój przemarsz przez centrum stolicy szeregi Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Zbici w ciasny krąg pod ścianą kamienicy, w narastającym zaduchu, staliśmy otoczeni podwójnym kordonem policji, która nie odpowiadała na pytania o przyczynę takiego ograniczania naszych praw obywatelskich. Tymczasem za plecami policjantów odpalano race, skandowano agresywne hasła, obrażano nas i lżono, rzecz jasna bez jakiejkolwiek reakcji sił porządkowych. W takich warunkach wysłuchaliśmy m.in wspomnień prof. Zbigniewa Kruszewskiego ps. Jowisz oraz Rafała R. Suszka na temat źródeł Obozu Narodowo-Radykalnego. Pod adresem prof. Zbigniewa Kruszewskiego – bohatera Powstania – również padały niewybredne epitety ze strony manifestujących narodowców. Wybuch Powstania Obywatele RP uczcili także minutą ciszy we Wrocławiu, również narażając się na agresywne zaczepki narodowców.

W środę, 2 sierpnia, w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyla się rozprawa przeciwko Zielonym, którym postawiono zarzut znieważenia symbolu Polski Walczącej. Prokuratura nie ściga komercyjnego wykorzystania znaku, lecz uwzięła się na uczestniczki i uczestników protestów w obronie praw kobiet. Wielu przedstawicieli i przedstawicielek Komitetu Obywatelskiego „Wokół Flagi” wzięło udział w pikiecie solidarnościowej pod gmachem sądu podczas tego procesu.

W czwartek, 3 sierpnia, wielu z nas uczestniczyło w kolejnej ogólnopolskiej odsłonie Akcji Demokracja. W internetowym Spotkaniu z Akcją Demokracja uczestniczyli dyskutanci z aż 44 miast. Rozmawiano o przyszłości polskiego sądownictwa, o poważnych zagrożeniach wynikających z przyjętej ustawy, wątpliwościach dotyczących prezydenckich wet oraz o sposobach utrzymania i wzmacniania obywatelskiego zainteresowania kwestią praworządności w Polsce. Nie jest to przedsięwzięcie zamknięte – Akcja Demokracja uruchomiła społeczną „burzę mózgów” w celu wygenerowania pomysłów dalszych działań na rzecz niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W piątek, 4 sierpnia, Obywatele RP w ramach otwartego spotkania we Wrocławiu opowiedzą o idei nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Przedstawiciele większości koalicjantów zaangażowali się w zainicjowaną dzisiaj zbiórkę podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety 2017. Jest to obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet. Obejmuje przywrócenie kobietom pełnych praw do samodecydowania o rodzicielstwie, dostęp do wszelkich metod nowoczesnej antykoncepcji, prawo do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia, a także wprowadzenie rzetelnej i wolnej od indoktrynacji edukacji seksualnej w szkołach. Zachęcamy do składania podpisów.
Niestety w czwartek, 3 sierpnia, w Gdańsku miał miejsce przykry incydent związany ze zbieraniem podpisów pod tym projektem. Wolontariusze zostali zaatakowani, skradziono im i zniszczono listy z podpisami. Następnie kilka godzin wolontariusze spędzili na posterunku policji, gdzie usiłowali złożyć zeznania. Na początku policjanci nie chcieli od nich tych zeznań przyjąć. Osoby poszkodowane w tej sytuacji znajdują się juz pod opieką prawników współpracujących z Parasolkami.

W dniach 2-5 sierpnia Ogólnopolski Strajk Kobiet jest obecny na Woodstocku w strefie ASP, gdzie przedstawicielki Strajku z Martą Lempart na czele organizują warsztaty i debaty tematyczne. Do chwili obecnej uczestnicy tegorocznego Przystanku Woodstock mieli okazję wziąć udział w warsztacie feministycznym zatytułowanym „Co to jest feminizm?” oraz w debatach „Seksizm na co dzień i od święta” i „Czym jest Strajk Kobiet, bo to nie tylko o aborcję tu chodzi”.
Na tegorocznym Przystanku Woodstok swoje warsztaty „Pulse of Europe” prowadzą także Obywatele Solidarnie w Akcji.

Wewnątrz Komitetu Obywatelskiego „Wokół Flagi” trwa budowa zespołów tematycznych. Ruszyły już prace zespołu ds. wolności słowa, opracowującego strategie sprzeciwu wobec planowanych zamachów na wolne media, ale także na wolną od inwigilacji i restrykcji aktywność w Internecie. Ta część praw obywatelskich najprawdopodobniej będzie poważnie zagrożona w najbliższej przyszłości. Ukonstytuował się i niebawem rozpocznie działalność zespół ds. komunikacji społecznej, opracowujący i kolportujący wspólne, przystępne materiały dotyczące najbardziej palących zagrożeń demokracji. Owocem prac zespołu ds. sądownictwa ma być powołanie stołu obywatelskiego, który opracuje społeczne oczekiwania odnośnie niezbędnych reform wymiaru sprawiedliwości. Pozostałe zespoły zajmują się monitorowaniem bieżącej sytuacji w kraju i przygotowywaniem różnorodnych akcji społecznego oporu wobec panującej przemocy politycznej.
Będziemy na bieżąco informować o działaniach Komitetu Obywatelskiego „Wokół Flagi”
Najbliższe wydarzenia:
Protest Kobiet w najbliższy wtorek 8 sierpnia, o godz. 19.00
Kontrmiesiecznica Obywateli RP w czwartek 10 sierpnia, o godz. 19.00.